ERGOTHERAPIE

Nieuws Therapieën Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische discipline – je hoeft dus geen dokter te zijn – die dagelijkse handelingen weer mogelijk wil maken bij mensen die door een ziekte, ongeluk of handicap kampen met een fysieke of mentale beperking.

Kenmerkend is dat ergotherapie zich zowel tot de persoon als zijn omgeving en de activiteit richt. Het is dus een veelomvattende discipline die zich kan toespitsen op onder meer fysieke revalidatie, ontwikkelingsstoornissen, geriatrie en geestelijke gezondheidszorg.

De nood aan ergotherapeuten is groot. Enerzijds streven steeds meer mensen naar levenskwaliteit via een actieve levensstijl. Anderzijds veroudert de bevolking en groeit de aandacht voor gezondheids- en welzijnsbevordering.

Ergotherapeuten zijn actief in het ruime werkveld van de gezondheidszorg: in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, revalidatiecentra, medisch-pedagogische instituten, dagverblijven, psychiatrische centra, scholen voor buitengewoon onderwijs, beschutte woonvormen …

Ergotherapeuten kunnen zich ook vestigen als zelfstandige. Ze kiezen zelf of ze werken met ouderen, kinderen of volwassenen.