OORZAKEN

De wetenschap heeft nog niet alle oorzaken van cerebrale parese gevonden. Wél zijn er een aantal mogelijke factoren. Cerebrale parese ontstaat vaak in de zwangerschap waardoor er een discussie ontstaan is of deze vorm van hersenbeschadiging tot de niet aangeboren hersenletsels hoort.

 • Beschadiging van de hersenen voor, tijdens, of kort na de geboorte als gevolg van zuurstofgebrek
 • Vroeggeboorte (prématuur)
 • Een te laag geboortegewicht
 • Ziekte of andere moeilijkheden tijdens de zwangerschap
 • Een ongeval of hersenziekte na de geboorte
 • Een aanlegstoornis / genetische afwijkingen
 • Bovenmatig alcohol en/of drugsgebruik en/of medicijngebruik tijdens de zwangerschap
 • Aangeboren afwijkingen
 • Infectie in de baarmoeder (intra uteriene infectie)
 • Cytomegalovirus CMV (herpesvirus) verhoogt cytokinen met kans op CP
 • Waterpokken verhoogt cytokinen met kans op CP
 • Rubella rode hond verhoogt cytokinen met kans op CP
 • Urinweginfectie bij de zwangere verhoogt cytokinen met kans op CP
 • Hoge koorts bij de zwangere verhoogt cytokinen met kans op CP
 • Toxoplasmose (infectieziekte)
 • Infectie van de foetale membranen (chorioamnionitis) meestal ten gevolge van een langdurende bevalling
 • Te hoog foetaal bilirubinegehalte
 • Meerlingen zwangerschap
 • Moederkoek afwijkingen (placenta afwijkingen)
 • Herseninfarct of hersenbloeding voor de geboorte
 • Foetale bloedarmoede bijvoorbeeld door foliumzuurgebrek van de zwangere
 • Vruchtbaarheidsbehandelingen kunnen leiden tot laag geboortegewicht, waardoor het risico op CP toegenomen lijkt

Cerebrale parese kan ook ontstaan in de vroege kindertijd, door een hersenvliesontsteking of hoofdletsel. Dan is het niet aangeboren hersenletsel. De discussie onder welke noemer letsel valt, aangeboren of niet aangeboren, is niet zo relevant. Het gaat erom dat de mensen die lijden aan dit soort hersenletsel vaak tussen de wal en het schip raakt.

Cerebrale parese is geen ziekte, maar een aandoening. Dat wil zeggen dat je er niet van kunt genezen. Maar je kunt wel een goede kwaliteit van leven hebben. Er zijn therapieën en medicijnen die daarbij helpen. En ook bepaalde hulpmiddelen, zoals een looprekje of een douchestoel. Met goede zorg kunnen de meeste kinderen en volwassenen zich goed redden. Mensen met CP kunnen wel gezonde kinderen krijgen. Mogelijk is bij een klein percentage van de gevallen sprake van erfelijkheid.

Beschadiging van de hersenen

Een cerebrale parese ontstaat als gevolg van een beschadiging van de hersenen. Deze beschadiging kan al tijdens de zwangerschap ontstaan, maar ook het gevolg zijn van problemen rondom de geboorte of problemen in het eerste levensjaar.

Aard van de beschadiging

De beschadiging van de hersenen kan op verschillende manieren ontstaan. De beschadiging kan zowel tijdens de zwangerschap, rondom de bevalling of pas in het eerste levensjaar ontstaan. Veel voorkomende oorzaken van beschadiging van de hersenen tijdens de zwagerschap zijn het tekort schieten van de bloedvoorziening van de placenta naar het kind, het doormaken van een herseninfarct of bloeding of een infectie van de baarmoeder tijdens de zwangerschap. Ook het gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap of het gebruik van alcohol of drugs kan leiden tot een cerebrale parese. Met name kinderen met een laag geboortegewicht (dysmatuur) zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van een cerebrale parese.

Zuurstoftekort is een belangrijke oorzaak van het ontstaan van een cerebrale parese rondom de bevalling. Oorzaken voor het ontstaan van een cerebrale parese na de geboorte in het eerste levensjaar zijn infecties van de hersenen, een herseninfarct of bloeding, moeilijk behandelbare epilepsie of als gevolg van een ongeval.

Plaats van beschadiging

De plaats van de beschadiging in de hersenen bepaalt welke verschijnselen een kind zal kunnen gaan krijgen. Bepaalde gebieden in de hersenen blijken kwetsbaarder te zijn dan andere gebieden voor het ontstaan van een beschadiging.
De diepe kernen van de hersenen, ook wel de basale kernen genoemd, zijn kwetsbaar voor beschading als gevolg van zuurstoftekort rondom de geboorte bij voldragen kinderen. Een beschadiging van de basale kernen geeft vaak problemen met bewegen, ook ontstaan vaak ongewenste bewegingen. Een beschadiging van de achterzijde van de hersenen, waar het zien wordt geregeld, geeft bijvoorbeeld problemen met het zien.
Een beschadiging van de rechterkant van de hersenen geeft problemen aan de linkerkant van het lichaam. Een beschadiging van de linkerkant van de hersenen geeft problemen aan de rechterkant van het lichaam.

Overnemen functies

Omdat de hersenbeschadiging bij een cerebrale parese al op jonge leeftijd ontstaat, is het goed mogelijk dat andere delen van de hersenen functies gaan overnemen. Hierdoor kunnen bepaalde functies gewoon aanwezig zijn, terwijl dit op grond van de hersenbeschadiging wellicht niet verwacht zou worden.