THERAPIE MET PAARDEN

Nieuws Therapieën Therapie met paarden

Therapievormen waarbij paarden ingezet worden om mensen te helpen, worden de laatste tien jaar ook bij ons in België steeds populairder. Gesproken wordt over equicoaching, paardencoaching, coaching met paarden, equine assisted coaching, equitherapie, paardentherapie, therapie met paarden en equine assisted therapy.

Paarden zijn van nature prooi -en kuddedieren. Dit zorgt ervoor dat een paard continu in interactie staat met zijn ruime omgeving en met de andere paarden uit de kudde. Paarden zijn hierdoor enorm gevoelig voor vormen van non-verbale communicatie. Via het opvangen van non-verbale communicatie, kunnen ze bijvoorbeeld achterhalen of andere dieren in hun omgeving een bedreiging vormen voor de kudde. Binnen hun eigen kudde zijn paarden meesters in het lezen van de lichaamstaal van hun kuddegenoten. Ze kunnen bijvoorbeeld aanvoelen of bepaalde kuddeleden zelfzeker, gestresst, ziek of vermoeid zijn.

Paarden voelen deze informatie niet alleen aan, ze doen ook iets met de informatie die ze opnemen. Wanneer een roofdier nadert, alarmeert een paard zijn kudde. Wanneer een paard uit de kudde ziek is, zullen paarden dit zieke paard meer beschermen. Paarden zijn zelfs in staat stress van elkaar over te nemen en dit los te laten.

Wanneer paarden in contact komen met mensen, beschouwen zij deze veelal als ‘kuddegenoten’ en gaan ze ook de non-verbale signalen opvangen die deze mensen (vaak onbewust) uitsturen. Ze reageren vervolgens ook op de signalen die ze opvangen en het is hiermee dat de coaches en therapeuten aan de slag gaan!

Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun gevoelens en gedachten. Soms verbergen we zelfs bewust onze gevoelens of intenties voor andere mensen of weten we van onszelf niet hoe we ons tegenover anderen gedragen. Hier kunnen allerhande redenen voor zijn, maar het resultaat is vaak dat we in de problemen komen, bijvoorbeeld omdat we ons ‘echte zelf’ kwijt geraken of omdat we in conflict komen met anderen.

Mensen kunnen elkaar bovendien makkelijk om de tuin leiden omdat we als mens vooral gericht zijn op verbale communicatie. Paarden daarentegen, focussen vooral op de non-verbale aspecten. Iemand kan dan wel zeggen dat alles oké is, als zijn of haar lichaamshouding uitstraalt dat er iets niet oké is, zal hij of zij het paard niet om de tuin kunnen leiden. Het paard zal opmerken dat iemand verdrietig, vermoeid, gestresseerd, … is én hierop reageren.

De taak van een therapeut is om het gedrag van het paard waarmee een cliënt in interactie gaat, te observeren. De begeleider zal vervolgens deze observaties teruggeven aan de cliënt, eventueel vergezeld van vragen, waardoor de cliënt inzicht kan verwerven in gevoelens, situaties of interacties met andere mensen.

Het doel is om het gedrag van de cliënt te veranderen zodat conflicten, met zichzelf (‘innerlijke conflicten’) en met anderen in de toekomst vermeden kunnen worden.

Soms worden er specifieke oefeningen uitgevoerd die samenhangen met een bepaald thema, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Doorgaans wordt wel steeds naast het paard gewerkt. Er wordt dus niet op het paard gereden. Vormen van therapie waarbij op het paard gereden wordt, vallen vaak onder de specifieke noemer hippotherapie.