MNRI

Masgutova Neuro-senso-motorische Reflex Integratie

MNRI staat voor Masgutova Neuro-senso-motorische Reflex Integratie. MNRI richt zich op het natuurlijk zelfregulerende vermogen tot herstel en rijping van het centrale zenuwstelsel. Als reflexen niet goed tot rijping komen zal het lichaam reflexmatig reageren en worden compensaties ontwikkeld om reflexen onder controle te krijgen. MNRI leert het brein welke motorische respons bij een sensorische prikkel hoort en versterkt daarbij de juiste hersenverbindingen die nodig zijn om dit patroon goed te integreren.

De MNRI methode werkt vanuit het inzicht dat reflexen niet onder controle gebracht moeten worden, maar dat deze via een natuurlijke ontwikkeling zullen integreren. Integratie heeft tot gevolg dat we niet langer op een automatisch reactieve of beschermende manier bewegen, maar dat we meer doelgericht gedrag kunnen initiëren. MNRI stimuleert dit natuurlijke integratieproces, wijst het lichaam de weg, herinnert het brein aan de bewegings- en reflexpatronen die in de genen liggen opgeslagen, herstelt en creëert hersenverbindingen. Hierdoor kunnen volgende stappen in de ontwikkeling gezet kunnen worden. Dit heeft verbetering in gedrag, functie, cognitie en algemeen welbevinden tot gevolg.

Masgutovamethode.nl
Wat zijn primaire reflexen?

Een reflex is een automatische motorische reactie op een bepaalde prikkel. De respons komt in een fractie van seconde, zonder er bij na te denken, zonder bewuste controle.

In de baarmoeder beweegt een foetus al in reflexmatige patronen, die essentieel zijn voor overleving en bescherming. We noemen ze primaire reflexen en zijn actief en op hun hoogtepunt bij geboorte en in de eerste periode na de geboorte tot ongeveer 3 jaar.

Primaire reflexen vormen het fundament voor de algehele neurologische ontwikkeling en spelen een belangrijke ondersteunende rol bij de rijping van de complexere reflexpatronen. De natuurlijke integratie van primaire reflexen gebeurt in de eerste levensjaren.

Welke reflexen onderscheidt MNRI?

Reflexen kunnen worden ingedeeld op basis van de periode waarin ze ontstaan en actief worden, de circuits van het centrale zenuwstelstel die betrokken zijn bij hun functies, de motorische reacties, de complexiteit en de aard van de integraties.

De Masgutova Methode kijkt naar zowel een individueel reflexpatroon als naar de ondersteunende en faciliterende invloed hiervan op andere reflexpatronen.

In elk mens liggen de reflexen klaar voor de verdere ontwikkeling. Door het natuurlijk aangeboren integratie vermogen van het neurologisch netwerk te stimuleren kan er bij zowel neurotypische mensen als mensen met een dysfunctie of pathologische aandoening met MNRI verbetering optreden.