BOTOX

Botuline toxine is een natuurlijk gezuiverd eiwit, dat wordt geproduceerd door bacteriën.
Het blokkeert de zenuwsignalen naar een spier. Hierdoor wordt een overactieve spier zwakker of kan deze niet meer samentrekken.

Gebruik

Buiten de cosmetische indicaties wordt botox gebruikt ter behandeling van spasticiteit. Bij spasticiteit zijn bepaalde spieren overactief/overprikkeld. Hierdoor ontstaan strak gespannen, stijve spieren en onwillekeurige samentrekkingen (spasmen).

De oorzaak van spasticiteit is een beschadiging van de hersenen of het ruggenmerg. Deze kan het gevolg zijn van cerebrale parese (kinderverlamming, een beroerte (CVA/hersenbloeding)), multiple sclerose of dwarslaesie. Spasticiteit is de oorzaak van pijn, bemoeilijkte verzorging en bemoeilijkt bewegen. Door welbepaalde spieren te injecteren met Botox zal de spierspanning en de bovenvermelde problemen verminderen.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk. De behandeling wordt uitgevoerd op de raadpleging.

Toediening

Uw arts selecteert de spieren die de belangrijkste oorzaak vormen van uw fysieke problemen. Dit is voor iedere patiënt verschillend. Op basis van de oorzakelijke spieren, klachtenpatroon en ernst van spasticiteit zal de arts de nodige dosis bepalen.

Door middel van EMG (elektromyografie) of echografie zal de gewenst spier gelokaliseerd worden en met een inspuiting zal de botox op de juiste plaats ingebracht worden. Net zoals de dosis zal ook het aantal injectieplaatsen afhangen van de specifieke situatie.

Bij kleine spieren zijn injecties op één of twee plaatsen meestal voldoende, bij grote spieren zijn er meerdere injecties nodig.

Risico’s

Botuline toxine verspreidt zich niet ver van de injectieplaats waardoor er geen product terecht komt in nabijgelegen spieren, bloedbaan of organen. Dit maakt botox een veilige behandeling. De werking van botox tijdelijk. Na 6 tot 9 maanden is het effect uitgewerkt waardoor er nooit gevaar is voor een blijvend ongewenst effect.

Effect

In samenspraak met uw arts zal de doelstelling van de behandeling bepaald worden:

  • Verminderen pijn
  • Verbeteren van handfunctie
  • Verbeteren stappatroon
  • Verbeteren zitfunctie/verzorging.

Botox werkt vanaf 24 uur na de toediening en bereikt zijn maximale effect na 5 tot 14 dagen, afhankelijk van het spiervolume. Daarom gebeurt er een herevaluatie na een 2-tal weken. Afhankelijk van de indicatie zal de behandelende arts de therapie combineren met medicatie, kinesitherapie of spalken. Bij de herevaluatie wordt eveneens bepaald of er een bijkomende behandeling nodig is.

Bijwerkingen

Bijwerkingen treden meestal op in de eerste week na de injectie en zijn licht/tijdelijk van aard.
De injectie zelf kan pijnlijk zijn en kan een blauwe plek en/of drukgevoeligheid ter hoogte van de injectieplaats veroorzaken. Mogelijke bijwerkingen: spierzwakte, griepachtige symptomen, gewrichtspijn, hoofdpijn, huiduitslag, spierstijfheid en jeuk. Een overgevoeligheid voor botuline toxine is zeer zeldzaam. Neem bij klachten contact op met uw revalidatiearts.

Nazorg

De patiënt mag onmiddellijk na de behandeling het ziekenhuis verlaten. Er worden pleisters aangebracht op de injectieplaatsen. Deze mogen de dag na de injectie verwijderd worden.