SYMPTOMEN

De symptomen van een cerebrale parese kunnen al vanaf bij de geboorte of kort daarna zichtbaar zijn. Soms worden de symptomen pas later opgemerkt. Als ouders merken dat hun kind moeite heeft met omrollen, kruipen, zitten, lopen of praten, krampachtige voeten -en/of handen, dan is dat een reden voor verder onderzoek.

Vroegtijdige signalen van cerebrale parese
 • Als gevolg van de lage en/of hoge spierspanning ontwikkelen kinderen met een cerebrale parese zich vaak langzamer dan andere kinderen.
 • Tijdens de eerste maanden heeft een kind met Cerebrale Parese vaak slappe spieren (een lage spierspanning).
 • Het kind voelt slap of stijf aan en moet goed ondersteund worden wanneer het opgetild worden.
 • Het kind heeft moeite met het optillen van het hoofdje.
 • Wanneer u het kind oppakt, strekt het de rug en de hals alsof het zich wegduwen, en/of zijn de beentjes stijf gestrekt of gekruist (in een schaar).
 • Het kind heeft moeite om beide handen samen te brengen of naar de mond te brengen.
 • Bij baby’s met een halfzijdige verlamming kan opvallen dat een handje tot vuistje gebald wordt, terwijl het andere handje gewoon geopend wordt.
 • Het kind rolt helemaal niet.
In de loop van het eerste tot tweede levensjaar worden de spieren steeds stijver (spasticiteit) waardoor het bewegen moeilijker gaat
 • Het kind gaat later rollen, zitten, kruipen, staan en lopen dan andere kinderen.
 • Het kind heeft last om op handen en voeten te kruipen, maar beweegt zich voort op de knieën of het achterwerk.
 • Bij lichte spasticiteit heeft het kind de neiging om op de tenen te lopen.
 • Wanneer beide beentjes spastisch zijn, hebben deze de neiging om sterk naar elkaar gedrukt te staan of zelfs over elkaar te gaan staan (‘scharen’).
 • Bij kinderen met halfzijdige spasticiteit kan al vroeg opvallen dat er sprake is van een voorkeurshand: het kind heeft de neiging om alles met dezelfde hand te doen en de andere hand niet te gebruiken. Als u een of meerdere van deze signalen merkt en u zich ongerust maakt, raadpleeg dan uw huisarts.
Motorische stoornissen
 • Problemen met bewegen
 • Geen of een vermindering van de coördinatie van bewegingen
 • Moeilijkheden met praten en slikken
Sensibiliteitsstoornissen
 • Problemen met het zicht
 • Problemen met het voelen
 • Meestal is er sprake van overgevoeligheid, soms van verminderde gevoeligheid (doofheid). Dit maakt de communicatie met de omgeving moeilijk. Deze stoornissen zijn regelmatig de reden van het niet uitvoeren van een opdracht en het uitbrengen van vreemde klanken.
Andere stoornissen en aandoeningen
 • Epilepsie
 • Intellectstoornissen: 50% van de kinderen met Cerebrale Parese heeft een normaal intelligentieniveau, de andere helft is zwakbegaafd of vertoont psychische stoornissen

Door de cerebrale parese worden er vaak ongecoördineerde bewegingen gemaakt. Dit kan bij kinderen de ontwikkeling van gewrichten en botstructuur veranderen waardoor er vergroeiingen kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen de volgende symptomen ontstaan:

 • Verlies van mobiliteit
 • Verminderde conditie
 • Verslechterde grove en/of fijne motoriek
Andere belangrijke verschijnselen bij cerebrale parese zijn
 • Lage spierspanning tijdens de eerste levensmaanden
 • Gebalde vuistjes tijdens de eerste levensmaanden
 • Tijdens het eerste en tweede levensjaar neemt de spierspanning toe waardoor spasticiteit ontstaat
 • De neiging om alles met dezelfde hand te doen en de andere hand niet te gebruiken
 • Ontwikkelingsachterstand: later rollen, kruipen, zitten en lopen dan andere kinderen
 • Verminderde zelfstandigheid