OVER ONS

Over WELOVECOLLETTE vzw
Collette vzw Over ons

Collette vzw werd begin september 2019 in het leven geroepen na een aantal crowdfundings ten voordele van Collette (4) haar levenslange revalidatie. Collette heeft ten gevolge van een herseninfarct bij de geboorte een groot hersenletsel. Haar neurologische aandoening wordt cerebrale parese (CP) of hersenverlamming genoemd. Zij heeft eveneens een zware onbehandelbare vorm van epilepsie. De zoektocht naar informatie, therapieën, ondersteuning ed. is iets waar de ouders zich aan hekel(d)en. Zij missen een centraal infopunt omtrent cerebrale parese in België.

Infopunt Cerebrale Parese

Collette vzw of zeg maar Collette haar vzw tracht hier verandering in te brengen door de uitbouw van het infopunt cerebraleparese.be (of hersenverlamming.be). De info wordt via allerlei naslagwerken en netwerken verzameld. Deze informatie wordt aangevuld met persoonlijke ervaringen en bevindingen. Het einddoel is een zo ruim mogelijke bron van correcte informatie creëren voor zij die dit nodig hebben. Voorlopig zal u ondervinden dat de eerder beperkt is. Maar hier komt in 2020 verandering in!

Gezien mensen met Cerebrale Parese of ouders van kinderen met Cerebrale Parese deskundigen zijn op vlak van de aandoening, kunnen we veel leren uit elkaars verhalen en bevindingen. In België staat Cerebrale Parese te weinig ‘in the spotlights’ terwijl er wel veel terechte aandacht wordt besteed aan andere aandoeningen en ziekten. De ouders van Collette hopen met cerebraleparese.be een meerwaarde te zijn voor zij die geen weg vinden in de zoektocht. Wij hopen Cerebrale Parese net dat ietsje meer ‘in the spotlights’ te zetten.

Collette

Collette liep ten gevolge van een herseninfarct bij de geboorte een groot hersenletsel op. Hierdoor heeft zij hersenverlamming (ook Cerebrale Parese of kort CP genoemd). Concreet houdt dit in dat zij moeilijkheden heeft bij het bewegen van de linkerhelft van haar lichaam. Zo is wandelen zeer moeilijk. Haar arm en hand kan ze amper bewegen, noch aansturen. Ze krijgt permanent sondevoeding. Sinds augustus 2019 heeft Collette een zware vorm van epilepsie ontwikkeld. Ze deed reeds verschillende levensbedreigende epileptische aanvallen waar de MUG telkens meer dan een half uur nodig had om haar er doorheen te helpen.

Ondanks dat is Collette haar handicap geen last. Integendeel, een handicap kan iets moois en bijzonder zijn, iets dat we allemaal moeten koesteren. Mensen met een handicap verdienen meer aandacht. Te vaak worden zij aan hun lot overgelaten. Dit begint bij kleine verwezenlijkingen, zoals helpen bij het oversteken of helpen om andere kleine obstakels van mensen met een handicap doorheen de dag te overwinnen. Hiervoor hoeft u geen zorgkundige te zijn! Bekijk een mindervalide niet als gehandicapt maar als iemand bijzonder en uniek. Net zoals de ouders van Collette haar als een pareltje bezien. Collette verrast hen iedere dag opnieuw. Ze zijn enorm fier op haar. Graag uiten zij hun fierheid via de vzw en bijhorende sociale media aan de buitenwereld.

WELOVECOLLETTE vzw

Collette vzw is een niet gesubsidieerde vereniging zonder structurele inkomsten en sinds bij de start in 2019 geleid door ouders. Voor de werking is Collette vzw volledig afhankelijk van giften. Uw schenking helpt ons de vzw uit te bouwen tot iets moois en zoveel mogelijk al onze doelstellingen waar te maken.

In september 2019 richtten de ouders WELOVECOLLETTE vzw op, afgekort Collette vzw. Hiermee willen zij de levenslange revalidatie van Collette verder bekostigen. Los van de revalidatie van Collette, willen zij de infowebsite verder uitbouwen en infobrochures over cerebrale parese ontwikkelen. Als ultieme doel hopen ze dat zij ook andere kinderen/mensen (en ouders) in een gelijkaardige situatie zoveel mogelijk kunnen helpen met de opbrengsten van de vzw.

U kan giften storten op het rekeningnummer BE47 7360 6320 6880 ten gunste van WELOVECOLLETTE vzw.

  • Doelstelling 1 : bekostigen van revalidatie, therapie en materieel voor Collette
  • Doelstelling 2 : ontwikkeling informatieplatform website – brochure ed.
  • Doelstelling 3 : andere kinderen – mensen met Cerebrale Parese helpen – opkomen voor hun rechten

Wij verkeren nog niet in de mogelijkheid om fiscale attesten uit te reiken gezien de jonge anciënniteit van onze vzw. We stellen alles in het werk om daar zo snel mogelijk verandering in te brengen.

Downloads

Hieronder kan u nuttige documenten inzake de WELOVECOLLETTE vzw terugvinden. U kan het gewenste document downloaden door op het icoon te klikken. Bij vragen kan u ons steeds contacteren via info@welovecollette.be.