OVER ONS

Over WELOVECOLLETTE vzw
Collette vzw Over ons

WELOVECOLLETTE VZW werd begin september 2019 in het leven geroepen na een aantal crowdfundings ten voordele van Collette (4) haar levenslange revalidatie. Collette heeft ten gevolge van een herseninfarct bij de geboorte een groot hersenletsel. Haar neurologische aandoening wordt cerebrale parese (CP) of hersenverlamming genoemd. Zij heeft eveneens een zware onbehandelbare vorm van epilepsie. De zoektocht naar informatie, therapieën, ondersteuning ed. is iets waar de ouders zich aan hekel(d)en. Zij missen een centraal infopunt omtrent cerebrale parese in België.

Infopunt Cerebrale Parese

Door en voor ouders van kinderen met cerebrale parese

Collette vzw of zeg maar Collette haar vzw tracht hier verandering in te brengen door de uitbouw van het infopunt cerebraleparese.be (of hersenverlamming.be). De info wordt via allerlei naslagwerken en netwerken verzameld. Deze informatie wordt aangevuld met persoonlijke ervaringen en bevindingen. Het einddoel is een zo ruim mogelijke bron van correcte informatie creëren voor zij die dit nodig hebben. Voorlopig zal u ondervinden dat de eerder beperkt is. Maar hier komt in 2020 verandering in!

Gezien mensen met Cerebrale Parese of ouders van kinderen met Cerebrale Parese deskundigen zijn op vlak van de aandoening, kunnen we veel leren uit elkaars verhalen en bevindingen. In België staat Cerebrale Parese te weinig ‘in the spotlights’ terwijl er wel veel terechte aandacht wordt besteed aan andere aandoeningen en ziekten. De ouders van Collette hopen met cerebraleparese.be een meerwaarde te zijn voor zij die geen weg vinden in de zoektocht. Wij hopen Cerebrale Parese net dat ietsje meer ‘in the spotlights’ te zetten.

Collette

Een fantastisch meisje van 4 jaar met cerebrale parese en epilepsie

Collette liep ten gevolge van een herseninfarct bij de geboorte een groot hersenletsel op. Hierdoor heeft zij hersenverlamming (ook Cerebrale Parese of kort CP genoemd). Concreet houdt dit in dat zij moeilijkheden heeft bij het bewegen van de linkerhelft van haar lichaam. Zo is wandelen zeer moeilijk. Haar arm en hand kan ze amper bewegen, noch aansturen. Ze krijgt permanent sondevoeding. Sinds augustus 2019 heeft Collette een zware vorm van epilepsie ontwikkeld. Ze deed reeds verschillende levensbedreigende epileptische aanvallen waar de MUG telkens meer dan een half uur nodig had om haar er doorheen te helpen.

Ondanks dat is Collette haar handicap geen last. Integendeel, een handicap kan iets moois en bijzonder zijn, iets dat we allemaal moeten koesteren. Mensen met een handicap verdienen meer aandacht. Te vaak worden zij aan hun lot overgelaten. Dit begint bij kleine verwezenlijkingen, zoals helpen bij het oversteken of helpen om andere kleine obstakels van mensen met een handicap doorheen de dag te overwinnen. Hiervoor hoeft u geen zorgkundige te zijn! Bekijk een mindervalide niet als gehandicapt maar als iemand bijzonder en uniek. Net zoals de ouders van Collette haar als een pareltje bezien. Collette verrast hen iedere dag opnieuw. Ze zijn enorm fier op haar. Graag uiten zij hun fierheid via de vzw en bijhorende sociale media aan de buitenwereld.

WELOVECOLLETTE VZW

Een hart voor kinderen met cerebrale parese

Collette vzw is een niet gesubsidieerde vereniging zonder structurele inkomsten en sinds bij de start in 2019 geleid door ouders. Voor de werking is Collette vzw volledig afhankelijk van giften. Uw schenking helpt ons de vzw uit te bouwen tot iets moois en zoveel mogelijk al onze doelstellingen waar te maken.

In september 2019 richtten de ouders van Collette, een meisje van 4 jaar met hersenverlamming (cerebrale parese) en een zware vorm van epilepsie, WELOVECOLLETTE VZW op (afgekort COLLETTE VZW). Hiermee willen zij de levenslange revalidatie van Collette verder bekostigen. Los van de revalidatie van Collette, willen ze de website / het infopunt verder uitbouwen en infobrochures over cerebrale parese creëren. Als ultieme droom/doel hopen ze dat Collette ook andere kinderen/mensen in een gelijkaardige situatie kan helpen met de opbrengsten van haar vzw.

U kan giften storten op het rekeningnummer BE47 7360 6320 6880 ten gunste van WELOVECOLLETTE VZW.

  • Doelstelling 1 : bekostigen van revalidatie, therapie en materieel voor Collette
  • Doelstelling 2 : ontwikkeling informatieplatform website – brochure ed.
  • Doelstelling 3 : andere kinderen, mensen met cerebrale parese en projecten helpen – opkomen voor hun rechten

Wij verkeren nog niet in de mogelijkheid om fiscale attesten uit te reiken gezien de jonge anciënniteit van onze vzw. We stellen alles in het werk om daar zo snel mogelijk verandering in te brengen.

TEAM WELOVECOLLETTE VZW

Een team waar vriendschappen centraal staan

Ondanks de professionele aanpak, trachten wij WELOVECOLLETTE VZW op een luchtige én vooral aangename manier te besturen. Wij hechten veel belang aan vriendschappen en aan het welzijn van onze vrijwilligers. Hogere opbrengsten (fondsen) mogen niet ten koste gaan van het algemeen welzijn van de mensen die met hart en ziel helpen tijdens, voor en na benefietacties. De vrijwilligers moeten alles zoveel mogelijk ervaren als een ontspannend gegeven en dus niet als ‘werk’. Samen met een glimlach bouwen we iets moois uit van WELOVECOLLETTE VZW .

8523f17ec5a8927b0ee155e6606c8b26
Collette

Gezicht – Voorzitter in spé

92597953_10221414190840176_746452972308791296_o
Quinten

Voorzitter maar vooral Papa van Collette

57462912_10218258275664269_3179976537369739264_o
Marlies

Penningmeester – Secretaris

DSC_0274_3~4
Yves

Ondervoorzitter

79147554_520956951826476_4309349603876012032_o
Jan

De Voetbalman – Denktank – Vrijwilliger

23117064_10159357680910618_1372348599543361561_o
Stefan

Denktank – Vrijwilliger

68518222_10157478525927579_6039765732428873728_n
Michiel

Denktank – Vrijwilliger

39878878_10156735756829581_4845994742330163200_o
Kerstin

Denktank – Vrijwilliger

50541963_10218741499831921_5405159459469131776_o
David

Denktank – Vrijwilliger

89624371_887717675019567_4748763954128355328_o
Charlotte

Denktank – Vrijwilliger

13913829_10209752535666085_2432271178279080761_o
Alexander

Denktank – Vrijwilliger

29101733_10155691015122961_3886969703804960768_n
Maxim

Vrijwilliger

18424234_10155294332243875_2861812747760647757_n
Nick

Vrijwilliger

Wij zoeken vrijwilligers

Samen staan we sterker

Wilt u graag helpen als vrijwilliger voor/tijdens/na één van onze toekomstige benefietacties en/of evenementen? Stuur ons gerust een mailtje. Wij zijn begonnen met het opstellen van een TEAM WELOVECOLLETTE VZW-lijst van personen waar we altijd beroep op mogen doen. Wij contacteren u wanneer wij u helpende handen kunnen gebruiken! Van zodra u een eerste keer heeft geholpen, zetten wij uw fotootje graag mee op de website. Stuur ons een mailtje.

Downloads

Hieronder kan u nuttige documenten inzake de WELOVECOLLETTE vzw terugvinden. U kan het gewenste document downloaden door op het icoon te klikken. Bij vragen kan u ons steeds contacteren via info@welovecollette.be.