KINESITHERAPIE

Nieuws Therapieën Kinesitherapie

Kinesitherapie is vooral gericht op de motorische ontwikkeling. Je kind wordt ondersteund in het aanleren van motorische vaardigheden. De nadruk ligt vooral op de grof motorische vaardigheden. Verder zijn de oefeningen gericht op het verminderen van onderliggende stoornissen, zoals het optimaliseren van spierspanning, het op lengte houden van de spieren en het verbeteren van kracht en coördinatie.

Bobath ABBV

De vzw ABBV (Association Belge Bobath – Belgische Bobath Vereniging) is een vereniging voor Belgische Bobath Therapeuten en Belgische Bobath Tutors.

Het ABBV van en voor Belgische therapeuten is erkend door de Internationale Bobath Vereniging in Londen en door het EBTA (European Bobath Tutors Association).

Het doel van het ABB

Streven naar het verbeteren en het optimaliseren van de behandeling van kinderen met CP (Cerebral Palsy of Cerebrale Parese), en van andere patiënten met een neuro-motorische problematiek of ontwikkelingsstoornis . Principes van, behandeling en management gebeuren volgens het NDT-Bobath concept (NDT = Neuro Developmental Treatment). Het geven van een basisopleiding voor paramedici (kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten ) tot NDT-Bobath Therapeuten. Het organiseren van refrechers , workshops en advanced courses voor reeds gevormde therapeuten als ook vorming van artsen en opvoedkundig personeel

Hoe kan een kinesist helpen bij cerebrale parese?

Een kinesist is een belangrijke partner in de zorg voor de gezondheid en fitheid van iemand waarbij CP is vastgesteld. Therapeuten helpen mensen met CP om meer kracht en beweging te krijgen om in alle stadia van het leven zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

De kinesist zal in verschillende stadia van iemands ontwikkeling zorg verlenen, afhankelijk van zijn of haar specifieke behoeften. Therapie kan thuis of op een andere plaats, zoals een buurthuis, school of kinesistpraktijk worden aangeboden. De kinesist zal met andere zorgaanbieders, zoals logopedisten of ergotherapeuten, samenwerken om in alle behoeften, die iemand bij veranderende behandelprioriteiten kan hebben, te voorzien.

Kinesist in de vroege jaren: geboorte tot vier jaar

Kinesisten kunnen verzorgers ondersteunen bij de ontwikkeling van de beweging van hun kind door hands-on training met betrekking tot houding, voeding, spel en ontspanning. Uw therapeut zal ook aanpassingen thuis voorstellen om de ontwikkeling van beweging te stimuleren, maar ook communicatie, gehoor, zicht en spelvaardigheden. Het is belangrijk om te onthouden dat jonge kinderen veel vaardigheden door spel aanleren. Uw therapeut zal een persoonlijk speelprogramma ontwikkelen, dat past bij de specifieke behoeften van uw kind – om kracht, beweging en functioneren te verbeteren. Op deze leeftijd wordt kinesitherapie meestal thuis, op de crèche of in de praktijk gegeven.

Kinesitherapie tijdens de schooljaren: vijf tot twaalf jaar

Kinesisten leiden verzorgers op om het kind met CP te helpen met het behalen van functionele doelen en om de hoogst mogelijke kwaliteit van leven in alle ontwikkelingsfases te behalen. Het behandelplan en de doelen zullen veranderen als uw kind ouder wordt. Op de kleuterschool en lagere school ontstaan elk jaar uitdagingen voor uw kind om zich door de nieuwe omgeving te bewegen. Op deze leeftijd maken kinderen ook groei spurten door, waardoor de therapie en de apparatuur die het kind gebruikt moeten worden aangepast. Prioriteiten in de zorg kunnen liggen bij lopen, veranderingen, persoonlijke hygiëne, spel, socialisatie en de behoefte aan speciale apparatuur om de sociale en lichamelijke veranderingen, die zich in deze periode voordoen, tegemoet te treden. Kinesitherapie kan worden gegeven in de praktijk en/of op school. Therapie op school richt zich op voorzieningen en aanpassingen om te zorgen voor een zo goed mogelijke leeromgeving voor uw kind.

Jongvolwassenen met CP hebben baat bij kinesitherapie door zich te richten op het voorkomen van problemen met de houding en op beperkingen van de gewrichten. Dit wordt gedaan door mobiliteit en fitness te stimuleren, spier- en gewrichtspijn te beheersen en door braces en andere hulpmiddelen aan te bevelen om gezond en functioneel te blijven. De kinesist zal ouders trainen over zelfzorg, het uitvoeren van dagelijkse routines, socialisatie, lichamelijke activiteit en plannen voor de scholing en toekomstige loopbaan van het kind.

Het is belangrijk op te merken dat levenslange gezondheidsgewoontes op deze leeftijd worden gevormd – en het ontwikkelen van een individueel fitnessplan kan iemands gezondheid en functioneren voor de rest van zijn of haar leven verbeteren. Kinderen met CP lopen meer risico op te weinig beweging en een zittend bestaan dan de jeugd in het algemeen, wat kan leiden tot gewichtsproblemen en medische complicaties. Deze zaken ontwikkelen zich langzamerhand maar kunnen veel impact hebben op de kwaliteit van leven van het kind en de verzorgers. Kinesisten zijn opgeleid in het ontwikkelen van persoonlijke oefenprogramma’s, die gebruik maken van de sterke kanten en kwaliteiten van elk kind. Een therapeut kan bijvoorbeeld aangepaste sporten zoals bowlen, zwemmen, fietsen, volleybal, tennis en basketbal aanbevelen om de lichamelijke fitheid en de socialisatie met gelijken te bevorderen.

Kinesitherapie tijdens volwassenheid: 18+

Veel mensen met CP kunnen als volwassene volwaardig functioneren. Velen hebben carrières en families. Tijdens de volwassenheid richten mensen met CP zich vaak op pijnbeheersing, energiebesparing, aangepaste hulpmiddelen en aanpassingen in de omgeving om op het werk en thuis onafhankelijkheid te bevorderen. Kinesisten kunnen helpen met omgaan met deze aandachtspunten. Zoals veel volwassenen, hebben mensen met CP spier- en gewrichtspijn. Kinesisten kunnen een oefenroutine voorschrijven die het mogelijk maakt om sterk te blijven en gewrichtsproblemen te minimaliseren.

Kinesisten zijn op al deze gebieden opgeleid en ze werken samen met mensen met CP en hun verzorgers om aan de individuele doelen voor realistische en positieve resultaten te werken.