Onderwijs

Website Onderwijs voor ouders waar u informatie kan vinden over ondersteuning en begeleiding in het kleuter-, lager of secundair onderwijs.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders

Leren met een beperking:
Leerlingen met een beperking hebben recht op onderwijs dat aangepast is aan hun onderwijsbehoeften. De ouders, de school en het CLB zoeken naar de best passende ondersteuning, in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs.
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/leren-met-een-beperking

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/lespraktijk/je-leerlingen-helpen-en-begeleiden/specifieke-onderwijsbehoeften/onderwijs-aan-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften