LOGOPEDIE

Nieuws Therapieën Logopedie

De logopedist biedt hulp bij het slikken, eten en/of drinken, of overmatig speekselverlies. Ook helpt de logopedist bij het oefenen met goed en duidelijk praten en het uitbreiden van de woordenschat (taalontwikkeling). Als praten moeilijk is, leert de therapeut communiceren door middel van gebaren of symbolen en/of de spraakcomputer, samen met de ouders.

Door middel van een vraaggesprek met kind en ouders, het afnemen van vragenlijsten en observatie van het kind krijgt de kinderlogopedist een beeld van de mondmotoriek en de spraak van een kind. De kinderlogopedist bespreekt met de ouders of voor de problemen die het kind heeft een behandeling door nodig is om er voor te zorgen dat de slik-, spraak en/of taalontwikkeling van het kind gestimuleerd worden. Om een compleet beeld te krijgen van het functioneren van een kind overlegt de kinderlogopedist met toestemming van de ouders/verzorgers met andere behandelaars van het kind.

Behandeling door de kinderlogopedist

De behandeling door de kinderlogopedist bestaat uit oefeningen waarbij op speelse wijze de mondmotoriek, het slikken, het praten en de taalontwikkeling worden gestimuleerd. De behandeling kan zowel in een praktijk, in een instelling of in bijzondere situaties ook thuis plaats vinden. De kinderlogopedist geeft ouders ook adviezen hoe zij zelf de mondmotoriek, het slikken, praten en de taalontwikkeling kunnen stimuleren. Ook kan zij advies geven over hulpmiddelen of methodes die slikken of communiceren kunnen vergemakkelijken.