REFERENTIECENTRA

Gespecialiseerde centra voor de behandeling en ondersteuning van cerebrale parese

Kinderen en volwassenen die lijden aan hersenverlamming kunnen terecht in gespecialiseerde (CP-) referentiecentra voor hersenverlamming. Zo’n centrum zal onderzoeken op welke vlakken u als patiënt moeilijkheden ondervindt, wat de oorzaken van die moeilijkheden zijn en welke behandelingen hiervoor mogelijk zijn. Op basis hiervan zal het centrum een behandelingsplan opstellen. Hiervoor staat een team van verschillende medische (pediater, neuroloog, enz.) en paramedische (ergotherapeut, kinesitherapeut, enz.) disciplines voor u klaar. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Het CP-referentieteam bestaat uit:
 • (Kinder)neurologen
 • Kinderartsen
 • Orthopedisten
 • Revalidatieartsen
 • Kinesitherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Psychologen
 • Logopedisten
 • Diëtisten
 • Sociaal werkers
 • Gespecialiseerde verpleegkundige
 • Paramedisch coördinator
Wie kan terecht in een CP-referentiecentrum?
 • U lijdt aan hersenverlamming als u bewegings- en houdingsstoornissen heeft die veroorzaakt worden door een hersenaandoening. Deze aandoening is aangeboren of in de eerste 2 jaar na de geboorte opgetreden, welke de onderliggende ziekte of uitlokkende stoornis ook is.
 • Ook als u bewegings- en houdingsstoornissen heeft die vermoedelijk veroorzaakt zijn door hersenverlamming, kan u terecht in zo’n centrum.
Wat biedt een CP-referentiecentrum aan?

Het centrum stelt indien nodig een diagnose. Vervolgens maakt het een behandelings –en revalidatieplan. Het centrum zal u dus geen dagelijkse behandeling geven. Het heeft eerder een adviserende en zorgcoördinerende rol naar de personen die u dagelijks behandelen (onder andere huisarts, arts-specialist, kinesitherapeut, school, instelling). Het centrum betrekt dan ook uw gezin, de omgeving en de personen die u dagelijks behandelen en revalideren bij zijn onderzoeken en behandelingsplannen.

 • Het centrum zal u regelmatig onderzoeken om te bekijken welke uw problemen zijn en het zal indien nodig uw behandelings- en revalidatieplan aanpassen.
 • Het centrum kan ook zelf bepaalde medische behandelingen uitvoeren.
 • Indien nodig zal het centrum de bewegingen die u maakt tijdens het stappen ook onderzoeken in een ganglabo.
 • Het centrum kan eveneens punctueel advies geven over hulpmiddelen :
 • welk het best aangepaste communicatiehulpmiddel is;
 • welk de best aangepaste rolstoel is;
 • of er hulpmiddel(en) en aanpassing(en) nodig zijn, die u zelf kan gebruiken bij dagdagelijkse handelingen;
 • of er een ander punctueel probleem bestaat dat verband houdt met uw hersenverlamming waarvoor deskundig advies nodig is.

In het centrum kan u in contact komen met een neuroloog, pediater, orthopedist, kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog etc. die uw problemen onderzoeken en u de nodige begeleiding bieden.

Wat moet u doen voordat een referentiecentrum u kan behandelen?
 • U kunt rechtstreeks contact opnemen met een van de referentiecentra.
 • Uw huisarts kan u ook naar een van deze centra verwijzen.
Wat moet u zelf betalen?
 • Voor de opmaak van het behandelingsplan, de aanpassing hiervan en het eventuele punctueel advies betaalt u alleen het remgeld. De rest van de kostprijs hiervan wordt rechtstreeks tussen het gespecialiseerd centrum en uw ziekenfonds verrekend (derdebetalersregeling).
 • Voor de consultaties bij de artsen en kinesitherapeuten betaalt u een afzonderlijk remgeld.
 • Voor de tussenkomsten van de andere teamleden van het centrum (ergotherapeut, maatschappelijk werker, logopedist, diëtist, verpleegkundige, psycholoog, orthopedagoog en psychologisch assistent) kan het centrum u geen afzonderlijke kosten aanrekenen.
 • Ook voor een onderzoek in het ganglabo betaalt u remgeld.
 • Als u jonger bent dan 18 jaar, komt het ziekenfonds ook tegemoet in uw vervoerskosten van en naar het centrum.

CP-Referentiecentra

Antwerpen
Cerebral Palsy Referentiecentrum Antwerpen (CePRA)

UZ Antwerpen
Wilrijkstraat 10
2650 EDEGEM
03 821 30 00

Meer info
Brussel
Centre de référence en infirmité motrice d’origine cérébrale de l’UCL

Université Catholique de Louvain
Avenue Hippocrate 10
1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)
02 764 16 53

Meer info
Brussel
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola

Avenue J.J. Crocq 15
1020 BRUXELLES (LAEKEN)
02 477 28 60

Meer info
Oost-Vlaanderen
U.Z. Gent CP-Referentiecentrum West 2

De Pintelaan 185
9000 GENT
09 240 47 62

Meer info
Vlaams-Brabant
U.Z. Leuven CP-referentiecentrum

Herestraat 49
3000 LEUVEN
016 33 83 41

Meer info