Een hart voor kinderen met
cerebrale parese

WELOVECOLLETTE VZW – Officieel geregistreerd goed doel

Steun WELOVECOLLETTE VZW

WELOVECOLLETTE VZW is een niet gesubsidieerde vereniging zonder structurele inkomsten en sinds bij de start in 2019 geleid door ouders. Steun Collette en geef haar liefdadigheid naar lotgenootjes een boost. Samen met haar steunen we graag andere projecten in de mate van het mogelijke.

Doelstellingen WELOVECOLLETTE vzw

Doelstelling I

Bekostigen van revalidatie, therapie en (medisch) materieel voor Collette.

  • TrainM Staprobot

Doelstelling II

Ontwikkeling van een infopunt, website en brochure over cerebrale parese.

  • Cerebral Palsy Awareness

Doelstelling III

Projecten ondersteunen en opkomen voor de rechten van kinderen met CP.

  • Alpaca Project

Laatste nieuws Collette vzw

Meer nieuws
<?= <b>Laatste nieuws</b> Collette vzw; ?>

Duiven en duiveneieren voor Collette (5) geveild voor 14.600 euro

SCHILDE/MALLE – 119 weggeschonken duiven en duiveneieren uit heel Vlaanderen zijn zondag in Schilde voor 14.593 euro geveild ten voordele…

Lees meer…
<?= <b>Laatste nieuws</b> Collette vzw; ?>

Pastacrashen om Collette (5) en haar lotgenootjes te steunen

Oostmalle – Malle en omgeving gaat dit weekend massaal ‘pastacrashen’. De vzw WeLoveCollette verkocht 1.764 verse spaghetti’s om Collette (5)…

Lees meer…
<?= <b>Laatste nieuws</b> Collette vzw; ?>

Spaghettislag voor Collette (5)

MALLE – Een huisbereide spaghetti kopen of komen eten en tegelijkertijd het goede doel steunen? Dat kan het laatste weekend…

Lees meer…

De vzw – Het goede doel

WELOVECOLLETTE VZW, afgekort COLLETTE VZW

WELOVECOLLETTE VZW is een niet gesubsidieerde vereniging zonder structurele inkomsten en sinds bij de start in 2019 geleid door ouders. Voor de werking is Collette vzw volledig afhankelijk van giften. Uw schenking helpt ons de vzw uit te bouwen tot iets moois en zoveel mogelijk al onze doelstellingen waar te maken.

In september 2019 richtten de ouders WELOVECOLLETTE VZW op, afgekort COLLETTE VZW. Hiermee willen zij de levenslange revalidatie van Collette verder bekostigen. Los van de revalidatie van Collette, willen zij de infowebsite verder uitbouwen en infobrochures over cerebrale parese ontwikkelen. Als ultieme doel hopen ze dat zij ook andere kinderen/mensen (en ouders) in een gelijkaardige situatie zoveel mogelijk kunnen helpen met de opbrengsten van de vzw.

U kan giften storten op het rekeningnummer BE47 7360 6320 6880 ten gunste van WELOVECOLLETTE VZW.

Wij verkeren nog niet in de mogelijkheid om fiscale attesten uit te reiken gezien de jonge anciënniteit van onze vzw. We stellen alles in het werk om daar zo snel mogelijk verandering in te brengen.

Cerebrale Parese

Neurologische aandoening met vaak ernstige gevolgen

Cerebrale parese (CP), ook wel infantiele encefalopathie of hersenverlamming genoemd, is een verzamelterm voor een combinatie van symptomen waarbij je moeite hebt met bewegen. Hierbij is de coördinatie van spieren aan één of beide kanten van het lichaam aangetast. De houding- en/of bewegingsstoornis is ontstaan door een hersenbeschadiging die voor of in het eerste levensjaar heeft plaatsgevonden. Cerebrale parese komt in België bij een op de vijfhonderd pasgeborenen voor. Het is de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen. Bijna de helft van alle kinderen in de kinderrevalidatie heeft CP.

Meer lezen

Ambassadeur Collette

Collette, een fantastisch meisje van 8 jaar met cerebrale parese en epilepsie

Collette, een meisje van 8 jaar, liep ten gevolge van een herseninfarct bij de geboorte een groot hersenletsel op. Hierdoor heeft zij hersenverlamming (ook cerebrale parese of kort CP genoemd). Concreet houdt dit in dat zij moeilijkheden heeft bij het bewegen van de linkerhelft van haar lichaam. Zo is wandelen zeer moeilijk. Haar arm en hand kan ze amper bewegen, noch aansturen. Ze krijgt permanent sondevoeding. Sinds augustus 2019 heeft Collette een zware vorm van epilepsie ontwikkeld. Ze deed reeds verschillende levensbedreigende epileptische aanvallen waar de MUG telkens meer dan een half uur nodig had om haar er doorheen te helpen. Na een lange zoektocht naar geschikte medicatie is gebleken dat haar epilepsie niet onder controle te krijgen valt. Het traject hersenchirurgie werd eind april 2020 gestart.

Eind maart 2021 werd Collette geopereerd aan haar hersenen. Vele aanvallen en een sterke cognitieve regressie beheersten Collette haar ontwikkeling. De impact en de zeer sombere prognose maakten deze hersenchirurgische ingreep noodzakelijk. Tijdens de hersenoperatie (hemisferectomie) heeft men de volledige rechterhersenhelft ontkoppeld. Hopelijk kan Collette hierdoor ‘herrijzen’ en heeft het een gunstige impact op haar toekomst. Voorlopig is het afwachten wat de gevolgen zijn.

Wij trachten Collette haar verhaal, van vallen én vooral opstaan, mooi in beeld te brengen en te delen. Cerebral Palsy Awareness (bewustwording) is zeer belangrijk. Vanuit de vzw bekostigen we een deel van Collette haar levenslange revalidatie. Daarenboven trachten we mooie projecten zoals ‘het Alpaca Project’ op te zetten voor lotgenootjes, te ondersteunen waar nodig, mensen te informeren en een infopunt uit te bouwen.

Meer lezen

Inzamelacties

Meer lezen
<?= Inzamelacties; ?>

Crowdfunding

Warme oproep voor het steunen van het Alpaca Project. Met jullie steun kunnen we dit blijven verwezenlijken.

Lees meer…
<?= Inzamelacties; ?>

Trooper

Bestel je online aankopen via Trooper en steun zo Collette vzw. Trooper is een platform dat ervoor zorgt dat een…

Lees meer…
<?= Inzamelacties; ?>

Koekjes voor Collette

Wat een vreemd en apart jaar is 2020. Maar dit heeft Lot’s Of Dot’s niet tegen gehouden om voor een…

Lees meer…

Collette vzw helpt

Meer lezen
<?= <b>Collette vzw</b> helpt; ?>

Alpaca Project

Collette vzw tracht zich sinds de oprichting eind 2019 in te zetten voor kinderen met cerebrale parese. Zo ondersteunden we…

Lees meer…
<?= <b>Collette vzw</b> helpt; ?>

benefynntje

Benefietactie tvv Fynn. Collette vzw steunt lotgenootje Fynn en schonk 250 euro tvv de benefiet. Alle beetjes maken een groot…

Lees meer…
<?= <b>Collette vzw</b> helpt; ?>

Vrolijk Paasfeest lieve heldjes van het kinderziekenhuis

In het kinderziekenhuis van UZ Gent was er een invasie aan ‘Easter Bunnies’. Deze blijven vanaf Paaszondag bij de lieve…

Lees meer…

Uw hulp is welkom

Heeft u extra informatie omtrent cerebrale parese? Of heeft u opmerkingen of wenst u graag iets toe te voegen / te veranderen aan onze website? Of heeft u andere vragen, suggesties en/of voorstellen? Neem dan gerust contact met ons op via info@welovecollette.be. Dankjewel voor de hulp!