EEN HART VOOR KINDEREN MET
CEREBRALE PARESE

WELOVECOLLETTE VZW – Officieel geregistreerd goed doel

Steun Collette vzw

Collette vzw is een niet gesubsidieerde vereniging zonder structurele inkomsten en sinds bij de start in 2019 geleid door ouders. Steun Collette en geef haar liefdadigheid naar lotgenootjes een boost.

Doelstellingen WELOVECOLLETTE vzw

Doelstelling 1

Bekostigen van revalidatie, therapie en materieel voor Collette.

Doelstelling 2

Ontwikkeling van een infopunt, website en brochure over cerebrale parese.

Doelstelling 3

Andere projecten en kinderen met cerebrale parese ondersteunen en opkomen voor hun rechten.

Laatste nieuws Collette vzw

Meer nieuws
<?= <b>Laatste nieuws</b> Collette vzw; ?>

Mevrouw spaghetti

Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juli 2020 doen wij een spaghettislag ten voordele van Collette vzw. Dit…

Lees meer…
<?= <b>Laatste nieuws</b> Collette vzw; ?>

Klein maar Fien

Een armbandje speciaal gemaakt voor en in samenwerking met Collette vzw. Een groot deel van de opbrengst gaat naar Collette…

Lees meer…
<?= <b>Laatste nieuws</b> Collette vzw; ?>

Collette Patch 2020

Een patch speciaal ontworpen voor Collette vzw. Het volledige bedrag is ten voorde van het goede doel. Elk jaar zal…

Lees meer…

Het gezicht

Collette, een fantastisch meisje van 4 jaar met cerebrale parese en epilepsie

Collette, een meisje van 4 jaar, liep ten gevolge van een herseninfarct bij de geboorte een groot hersenletsel op. Hierdoor heeft zij hersenverlamming (ook cerebrale parese of kort CP genoemd). Concreet houdt dit in dat zij moeilijkheden heeft bij het bewegen van de linkerhelft van haar lichaam. Zo is wandelen zeer moeilijk. Haar arm en hand kan ze amper bewegen, noch aansturen. Ze krijgt permanent sondevoeding. Sinds augustus 2019 heeft Collette een zware vorm van epilepsie ontwikkeld. Ze deed reeds verschillende levensbedreigende epileptische aanvallen waar de MUG telkens meer dan een half uur nodig had om haar er doorheen te helpen. Na een lange zoektocht naar geschikte medicatie is gebleken dat haar epilepsie niet onder controle te krijgen is. Het traject hersenchirurgie werd eind april 2020 gestart. Een lange zware weg staat haar en de ouders nog te wachten.

Meer lezen

Cerebrale Parese

Neurologische aandoening met vaak ernstige gevolgen

Cerebrale parese (CP), ook wel infantiele encefalopathie of hersenverlamming genoemd, is een verzamelterm voor een combinatie van symptomen waarbij je moeite hebt met bewegen. Hierbij is de coördinatie van spieren aan één of beide kanten van het lichaam aangetast. De houding- en/of bewegingsstoornis is ontstaan door een hersenbeschadiging die voor of in het eerste levensjaar heeft plaatsgevonden. Cerebrale parese komt in België bij een op de vijfhonderd pasgeborenen voor. Het is de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen. Bijna de helft van alle kinderen in de kinderrevalidatie heeft CP.

Meer lezen

De vzw – goed doel

WELOVECOLLETTE vzw, afgekort Collette vzw

Collette vzw is een niet gesubsidieerde vereniging zonder structurele inkomsten en sinds bij de start in 2019 geleid door ouders. Voor de werking is Collette vzw volledig afhankelijk van giften. Uw schenking helpt ons de vzw uit te bouwen tot iets moois en zoveel mogelijk al onze doelstellingen waar te maken.

In september 2019 richtten de ouders WELOVECOLLETTE vzw op, afgekort Collette vzw. Hiermee willen zij de levenslange revalidatie van Collette verder bekostigen. Los van de revalidatie van Collette, willen zij de infowebsite verder uitbouwen en infobrochures over cerebrale parese ontwikkelen. Als ultieme doel hopen ze dat zij ook andere kinderen/mensen (en ouders) in een gelijkaardige situatie zoveel mogelijk kunnen helpen met de opbrengsten van de vzw.

U kan giften storten op het rekeningnummer BE47 7360 6320 6880 ten gunste van WELOVECOLLETTE vzw.

 • Doelstelling 1 : bekostigen van revalidatie, therapie en materieel voor Collette
 • Doelstelling 2 : ontwikkeling informatieplatform website – brochure ed.
 • Doelstelling 3 : andere kinderen – mensen met Cerebrale Parese helpen – opkomen voor hun rechten

Wij verkeren nog niet in de mogelijkheid om fiscale attesten uit te reiken gezien de jonge anciënniteit van onze vzw. We stellen alles in het werk om daar zo snel mogelijk verandering in te brengen.

Doelstelling 1

Bekostigen van revalidatie, therapie en materieel voor Collette

Prikkels maken vooruitgang
Een boodschap die de ouders vaak te horen krijgen van dokters en therapeuten is Collette zoveel mogelijk prikkels te geven. Daarom willen zij dan ook alles wat mogelijk is uit proberen. Hoe meer Collette geprikkeld wordt, hoe meer kans op progressie. De ouders trachten dan ook alles te voorzien om haar een maximaal aan kansen te geven. En dit alles loont! Collette blijft verbazen en presteert boven alle verwachtingen.

Gespecialiseerde therapieën
Gezien veel gespecialiseerde therapieën in België nog niet erkend werden, worden deze niet terugbetaald door de mutualiteiten. Zo worden TRAINM, ABM en Dolfijntherapie nog niet terugbetaald. De ouders van Collette kunnen uit ervaring spreken dat TRAINM super efficiënt is en een grote/positieve impact heeft op de ontwikkeling en vooruitgang van Collette. Mede dankzij de sessies in de staprobot, heeft zij enormn veel zelfvertrouwen gekregen en kan Collette nu zelfstandig stappen! In de toekomst staat ABM nog op het programma en wij hopen ooit aan het nodige budget te geraken voor het financieren van een tweede keer Dolfijntherapie. Iets waar zij zich enorm heeft kunnen uitleven met de nodige progressie als gevolg. Daarenboven is er door het hoog aantal kinébeurten een hoog aandeel zelf te bekostigen. Hier komen nog de kosten bij met betrekking tot de sondevoeding. Ook aangepast speelgoed, materiaal voor therapie, medicatie,… behoren tot de kosten. Hieronder een overzicht.

 • TRAINM stapsessies : +/- 90 euro per sessie (wekelijks)
 • TRAINM arm/handsessie : +/- 70 euro per sessie (wekelijks)
 • ABM : +/- 640 euro voor een 4-daagse therapie met 2 sessies van 45min per dag (1200 euro internationale gasttherapeut)
 • MNRI : +/- 2000 euro voor een 5-daagse therapie met 4 sessies van 60min per dag
 • Dolfijntherapie : +/- 15000 euro voor twee weken intensieve therapie
 • Kinesist : +/- 15 euro per sessie (6 keer per week)
 • Detectie-apparatuur epilepsie : +/- 1500 euro voor camera en sensoren (matje)
 • Detectie-apparatuur epilepsie : +/- 1500 euro voor nightwatch (armbandje)
 • EHBO Rugzak met zuurstofsysteem, noodmedicatie, saturatie/hartslagmeter, allerlei : +/- 750 euros
 • Doelstelling 2

  Ontwikkeling van een infopunt, website en brochure over cerebrale parese

  De ouders van Collette misten op moment van de diagnose een bron van informatie. Zij trachten nu zelf zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te verwerken in een overzichtelijke en professionele infowebsite. Zo hopen zij ouders van en mensen met cerebrale parese zo goed mogelijk te informeren.

  Doelstelling 3

  Andere projecten en kinderen met cerebrale parese ondersteunen en opkomen voor hun rechten

  Als ultieme doel trachten wij in de mate van het mogelijke andere kinderen met cerebrale parese en projecten te ondersteunen. Wij zullen ook opkomen voor de rechten wanneer de overheid beslist om te besparen of andere beslissingen in het nadeel van personen met cerebrale parese wilt nemen.

  Uw hulp is welkom

  Heeft u extra informatie omtrent cerebrale parese? Of heeft u opmerkingen of wenst u graag iets toe te voegen / te veranderen aan onze website? Of heeft u andere vragen, suggesties en/of voorstellen? Neem dan gerust contact met ons op via info@welovecollette.be. Dankjewel voor de hulp!