Ambassadeur Collette

Een fantastisch meisje van 7 jaar met cerebrale parese en epilepsie
Collette vzw Het gezicht

Collette, een meisje van 7 jaar, liep ten gevolge van een herseninfarct bij de geboorte een groot hersenletsel op. Hierdoor heeft zij hersenverlamming (ook cerebrale parese of kort CP genoemd). Concreet houdt dit in dat zij moeilijkheden heeft bij het bewegen van de linkerhelft van haar lichaam. Zo is wandelen zeer moeilijk. Haar arm en hand kan ze amper bewegen, noch aansturen. Ze krijgt permanent sondevoeding. Sinds augustus 2019 heeft Collette een zware vorm van epilepsie ontwikkeld. Ze deed reeds verschillende levensbedreigende epileptische aanvallen waar de MUG telkens meer dan een half uur nodig had om haar er doorheen te helpen. Na een lange zoektocht naar geschikte medicatie was gebleken dat haar epilepsie niet onder controle te krijgen is. Het traject hersenchirurgie werd eind april 2020 gestart.

Eind maart 2021 werd Collette (7) geopereerd aan haar hersenen. Vele aanvallen en een sterke cognitieve regressie beheersten Collette haar ontwikkeling. De impact en de zeer sombere prognose maakten deze hersenchirurgische ingreep noodzakelijk. Tijdens de hersenoperatie (hemisferectomie) heeft men de volledige rechterhersenhelft ontkoppeld. Hopelijk kan Collette hierdoor ‘herrijzen’ en heeft het een gunstige impact op haar toekomst. Voorlopig is het afwachten wat de gevolgen zijn.

Wij trachten Collette haar verhaal, van vallen én vooral opstaan, mooi in beeld te brengen en te delen. Cerebral Palsy Awareness (bewustwording) is zeer belangrijk. Vanuit de vzw bekostigen we een deel van Collette haar levenslange revalidatie. Daarenboven trachten we mooie projecten zoals ‘het Alpaca Project’ op te zetten voor lotgenootjes, te ondersteunen waar nodig, mensen te informeren en een infopunt uit te bouwen.

Ondanks dat is Collette haar handicap geen last. Integendeel, een handicap kan iets moois en bijzonder zijn, iets dat we allemaal moeten koesteren. Mensen met een handicap verdienen meer aandacht. Te vaak worden zij aan hun lot overgelaten. Dit begint bij kleine verwezenlijkingen, zoals helpen bij het oversteken of helpen om andere kleine obstakels van mensen met een handicap doorheen de dag te overwinnen. Hiervoor hoeft u geen zorgkundige te zijn! Bekijk een mindervalide niet als gehandicapt maar als iemand bijzonder en uniek. Net zoals de ouders van Collette haar als een pareltje zien. Collette verrast hen iedere dag opnieuw. Ze zijn enorm fier op haar. Graag uiten zij hun fierheid via de vzw, website en bijhorende sociale media aan de buitenwereld. Geniet vooral mee!

Een zwaar, maar mooi parcours

Collette haar leven staat een groot deel in het teken van haar handicap. Het is een rugzak die ze meedraagt en altijd zal blijven moeten dragen. Desondanks blijft ze positief. Wanneer je uzelf goed voelt en fit bent, dan draag je deze rugzak zonder problemen! Positief zijn én blijven is dan ook haar boodschap. Deze boodschap wilt ze aan iedereen overbrengen. We laten ons hoofd te vaak hangen. Terwijl we ons beter blijven focussen op de positieve dingen van het leven. Wat natuurlijk niet wegneemt dat Collette haar parcours zwaar is, en er ook af en toe een traantje vloeit. Maar uiteindelijk moet ze weer verder. Blijven vechten en blijven volhouden!

Fotowall