NIVEAUS

Er is een classificiatiesysteem voor de grof motorische functionele mogelijkheden van het kind om het zich te verplaatsen. Dit heet het Grof Motorisch Functionerings Classificatie Systeem (GMFCS). De GMFCS heeft 5 klassen, van I (minst aangedaan) tot V (meest aangedaan).

Het Gross Motor Function Classification System of GMFCS is een klinisch classificatiesysteem met 5 niveaus dat de grove motorische functie van mensen met hersenverlamming beschrijft op basis van zelf geïnitieerde bewegingsvaardigheden. Bijzondere nadruk bij het creëren en onderhouden van de GMFCS-schaal ligt op het evalueren van zitten, lopen en mobiliteit op wielen. Onderscheid tussen niveaus is gebaseerd op functionele vaardigheden; de behoefte aan wandelen, krukken, rolstoelen of wandelstokken; en in veel mindere mate de feitelijke bewegingskwaliteit.

Ouders kunnen zelf met behulp van een vragenlijst de GMFCS van hun kind classificeren.