NEUROLOGIE

Kinderneurologie is een medisch specialisme dat zich bezig houdt met de diagnose, behandeling en opvolging van kinderen met een ziekte van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en/of de spieren. De specialisatie wordt uitgevoerd door een kinderneuroloog.

Een (kinder)neuroloog behandelt uiteenlopende klachten als hoofdpijn, dubbelzien, tintelingen, uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, slaapstoornissen, (aanvallen van) bewustzijnsdaling, geheugen-, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte en verlammingsverschijnselen.

Ziekten en aandoeningen

Ziekten en aandoeningen die behandeld worden door een (kinder)neuroloog zijn onder andere epilepsie, hyperventilatie, ziekte van Parkinson, dementie, multiple sclerose (M.S.), carpaletunnelsyndroom, nek- of rughernia (hernia nuclei pulposi), polyneuropathie, spierdystrofie en hersentumoren. In het ziekenhuis zorgt de neuroloog verder voor mensen met een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), meningitis (hersenvliesontsteking), coma, hersenschudding, hersenkneuzing of andere vormen van hersenletsel.

Zenuwstelsel

Hersenen, ruggenmerg en zenuwen vormen samen het zenuwstelsel, dat wordt onderverdeeld in:

  • Het centraal zenuwstelsel (czs) (hersenen en ruggenmerg)
  • Het perifeer zenuwstelsel (pzs) (de zenuwen)

De hersenen bestaan uit de grote hersenen, in medisch jargon cerebrum, de kleine hersenen of cerebellum, de hersenstam, en het ruggenmerg of myelum.

Het autonoom zenuwstelsel, onderdeel van het perifeer zenuwstelsel, regelt alle onwillekeurige (onbewuste) functies als bloeddrukregeling, zweetsecretie, beweging van de ingewanden, en wordt onderverdeeld in:

  • Het orthosympathisch systeem: bereidt het lichaam voor op vecht-of-vluchtreacties, “fright, flight and fight” (angst, vluchten, vechten)
  • Het parasympathisch systeem: brengt het lichaam in een toestand van rust/herstel, “rest and digest” (uitzakken en uitbuiken)