DUIVENVEILING 2021

TVV COLLETTE VZW
Nieuws Acties (archief) Duivenveiling 2021

Duivenliefhebber met een warm hart Jurgen Mertens organiseerde in het verleden reeds mooie acties ten voordele van het goede doel. Vorig jaar organiseerde hij een bonnenverkoop (duivenveiling) tvv Collette vzw. Dit jaar wilt hij zich opnieuw inzetten voor WELOVECOLLETTE vzw. Deze keer springt ook Robert Agte, eveneens duivenliefhebber, mee op de kar om de verkoop te organiseren. Samen hopen ze op een mooie verkoop. De opbrengst gaat volledig naar WELOVECOLLETTE vzw.

Mensen, sympathisanten, duivenliefhebbers allicht, kunnen online bieden op www.bonnenverkoop.be. Startdatum wordt nog gecommuniceerd.

Een aantal duivenmelkers schonken alvast een duif of duiveneieren ten voordele van de verkoop. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jurgen door hem een mailtje te sturen.

Ook financiële schenkingen van sympathisanten en bedrijven zijn welkom. Dit kan door een vrije bijdrage te storten op BE47 7360 6320 6880 met de vermelding “Duivenactie”. Na afloop zullen de schenkingen en de opbrengst van de veiling zelf samengeteld worden om uiteindelijk de totale opbrengst te onthullen.

“Collette, een meisje van 5 jaar uit Malle, liep ten gevolge van een herseninfarct bij de geboorte een groot hersenletsel op. Hierdoor heeft zij hersenverlamming (ook cerebrale parese of kort CP genoemd). Concreet houdt dit in dat zij moeilijkheden heeft bij het bewegen van de linkerhelft van haar lichaam. Zo is wandelen zeer moeilijk. Haar linkerarm -en hand kan ze amper bewegen, noch aansturen. Ze krijgt permanent sondevoeding. Sinds augustus 2019 heeft Collette een zware vorm van epilepsie ontwikkeld. Ze deed reeds verschillende levensbedreigende epileptische aanvallen waar de MUG telkens meer dan een half uur nodig had om haar er doorheen te helpen. Na een lange zoektocht naar geschikte medicatie is gebleken dat haar epilepsie medicamenteus niet te behandelen valt. Gezien Collette door de epilepsie enorm snel achteruit ging, was een hersenoperatie noodzakelijk. Ze werd eind maart dit jaar geopereerd. Bij een hemisferectomie werd haar volledige rechterhersenhelft ontkoppeld. De gevolgen van de ingrijpende operatie zijn groot en zullen een grote impact hebben op Collette haar verdere leven. Belangrijk is dat er nu een sprankeltje hoop is dat de epilepsie onder controle kan gehouden worden. Een lange weg staat haar en de ouders hoe dan ook nog te wachten…

Collette haar leven staat een groot deel in het teken van haar handicap. Het is een zware rugzak die ze meedraagt en altijd zal moeten blijven dragen. Desondanks blijft ze positief. Positief zijn én blijven is dan ook haar boodschap naar iedereen. We laten ons hoofd te vaak hangen. Terwijl we ons beter blijven focussen op de positieve dingen van het leven. Wat natuurlijk niet wegneemt dat Collette haar parcours énorm zwaar is, en er ook af en toe traantjes vloeien… Maar uiteindelijk moet ze weer verder. Blijven vechten en blijven volhouden!”