DUIVENVEILING

TOTALE OPBRENGST 12980,00 EUR
TVV COLLETTE VZW
Nieuws Acties (archief) Duivenveiling

Initiatiefnemer met een warm hart Jurgen Mertens, een duivenliefhebber, deed in het verleden reeds acties ten voordele van het goede doel. Dit jaar wilt hij zich inzetten voor WELOVECOLLETTE vzw en zal hij een duivenveiling organiseren. De opbrengst gaat volledig naar WELOVECOLLETTE vzw.

De duivenveiling zal starten op maandag 7 december en zal aflopen op zondag 20 december.
Mensen, sympathisanten, duivenliefhebbers allicht, kunnen online bieden op www.bonnenverkoop.be.

Tientallen duivenmelkers sprongen alvast mee op de kar. Zij schonken een duif of duiveneieren ten voordele van de verkoop. Er werden zelfs internationale schenkingen gedaan, waaronder een Nederlands trio en een Duitser.

Ook financiële schenkingen zijn mogelijk. Dit door een vrije bijdrage te storten op BE47 7360 6320 6880 met de vermelding “duiven”. Na afloop zullen de schenkingen en de opbrengst van de veiling samengeteld worden om uiteindelijk de totale opbrengst te onthullen.

Ga naar de veiling

STEUN DE DUIVENACTIE

Collette

“Collette, een meisje van 4 jaar uit Malle, liep ten gevolge van een herseninfarct bij de geboorte een groot hersenletsel op. Hierdoor heeft zij hersenverlamming (ook cerebrale parese of kort CP genoemd). Concreet houdt dit in dat zij moeilijkheden heeft bij het bewegen van de linkerhelft van haar lichaam. Zo is wandelen zeer moeilijk. Haar arm en hand kan ze amper bewegen, noch aansturen. Ze krijgt permanent sondevoeding. Sinds augustus 2019 heeft Collette een zware vorm van epilepsie ontwikkeld. Ze deed reeds verschillende levensbedreigende epileptische aanvallen waar de MUG telkens meer dan een half uur nodig had om haar er doorheen te helpen. Na een lange zoektocht naar geschikte medicatie is gebleken dat haar epilepsie medicamenteus niet te behandelen valt. Gezien Collette door de epilepsie enorm snel achteruit gaat, is een hersenoperatie noodzakelijk. Een eerste operatie om de cognitieve regressie stop te zetten zal men dit jaar nog uitvoeren. Naderhand zal bekeken worden of zij in aanmerking komt voor een tweede operatie dewelke de epilepsie zou kunnen elimineren. De gevolgen van beide operaties zijn groot en zullen een grote impact hebben op Collette haar verdere leven. Een lange weg staat haar en de ouders nog te wachten…

Collette haar leven staat een groot deel in het teken van haar handicap. Het is een rugzak die ze meedraagt en altijd zal moeten blijven dragen. Desondanks blijft ze positief. Positief zijn én blijven is dan ook haar boodschap naar iedereen. We laten ons hoofd te vaak hangen. Terwijl we ons beter blijven focussen op de positieve dingen van het leven. Wat natuurlijk niet wegneemt dat Collette haar parcours énorm zwaar is, en er ook af en toe traantjes vloeien… Maar uiteindelijk moet ze weer verder. Blijven vechten en blijven volhouden!”