COVID-19 CORONAVIRUS

Alles wat u moet weten
Nieuws Algemeen COVID-19: alles wat u moet weten
Wat zijn coronavirussen?

Coronavirussen (CoV) vormen een grote familie van virussen die infecties veroorzaken gaande van een gewone verkoudheid tot ernstige aandoeningen, zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).

Sommige coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen worden overdragen tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken.

Wat is het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

Eind december 2019 hebben de Chinese gezondheidsautoriteiten een epidemie met een nieuw type coronavirus geïdentificeerd, namelijk SARS-CoV-2. Covid-19 is de naam van de ziekte die door het nieuwe coronavirus wordt veroorzaakt.

De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei. Initieel leek de uitbraak gelinkt aan South China Seafood City. Op deze markt worden zeevruchten, kippen, vleermuizen, marmotten en andere wilde dieren verkocht, wat erop wijst dat het virus waarschijnlijk van een dierlijke bron afkomstig is. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en heeft zich ondertussen ook verspreid in andere landen.

Voor een actueel overzicht van de verspreiding van COVID-19 kan je steeds terecht op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Hoe verspreidt COVID-19 zich?

Via druppeltjes
Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan anderhalve meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Lees meer over de verspreiding van COVID-19 op de website van de overheid.

Incubatietijd
Tot nu toe bleek de tijd tussen de besmetting en de eerste symptomen (incubatietijd) 2 tot 14 dagen. Nieuwe data wijzen echter op een kortere gemiddelde incubatietijd van 5-7 dagen. Tijdens deze incubatietijd is het virus vermoedelijk al overdraagbaar.

Meer onderzoek is nodig en momenteel lopende om goed te begrijpen hoe en wanneer de belangrijkste overdracht van het virus gebeurt.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Wie zijn de risicogroepen?

Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als ‘risicogroepen’; zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes (diabetes, hart-, long- of nieraandoeningen) en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is. Lees hier de specifieke adviezen voor bepaalde risicogroepen.

De kans dat een gezonde twintiger, dertiger of veertiger het coronavirus oploopt is even groot als de kans dat iemand anders het virus krijgt. Ziekenhuisopnames en andere complicaties die te maken hebben met het coronavirus komen binnen deze leeftijdsgroep weinig voor.

Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor COVID-19, of voor de gevolgen ervan. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Er zijn ook geen aanwijzingen dat een COVID-19-infectie tijdens de zwangerschap een negatief effect heeft op de foetus of dat het virus tijdens de zwangerschap overgedragen kan worden van moeder op kind.

Baby’s en kinderen kunnen ook besmet geraken met het coronavirus, maar ze lopen weinig risico om erg ziek te worden. Ze kunnen wel makkelijk het virus doorgeven, zelfs als ze nog geen symptomen vertonen. De overheid beveelt dus aan om contact te vermijden tussen kinderen en de risicogrepen, zoals hun grootouders.

Ik ben een risicopersoon, wat moet ik doen?
Blijf zoveel mogelijk thuis en volg alle maatregelen rond hygiëne goed op. Ook je gezinsleden komen best zo weinig mogelijk in contact met andere mensen.

Op de website van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) vind je ook specifieke adviezen voor patiënten met bepaalde aandoeningen (hartaandoeningen, MS, immunodeficiëntie…).

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Voel je je ziek, hoest je en heb je keelpijn of ademhalingsproblemen? Blijf dan thuis en neem telefonisch contact op met je arts. Vermeld je symptomen, contacten en eventuele reisgeschiedenis. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Lees hier het hygiëneadvies om besmetting van anderen te voorkomen.

Wie wordt gescreend en hoe gaat dat in zijn werk?

In triagecentrum
Sinds 4 mei kan iedereen met luchtwegsymptomen getest worden op COVID-19. Neem hiervoor telefonisch contact op met je huisarts. Hij of zij zal beoordelen of een test afnemen nodig is. Als dat het geval is, kan de arts de test afnemen in de eigen praktijk of je naar een triagecentrum in de buurt verwijzen. Je verblijft in thuisisolatie en volgt de hygiëneadviezen goed op tot de resultaten van je test gekend zijn. Je arts bespreekt met jou de resultaten en maakt verdere afspraken rond thuisisolatie en/of je verdere opvolging.

Kan een infectie met COVID-19 behandeld worden?

Voorlopig is er geen antivirale of andere effectieve behandeling voor COVID-19 beschikbaar. Er wordt wel geëxperimenteerd met verschillende medicijnen, maar hun effect moet nog wetenschappelijk vastgesteld worden.

Een groot deel van de patiënten kan het coronavirus op eigen immuniteit (in thuisisolatie) doorstaan. De meeste patiënten die aan het virus gestorven zijn, zijn 60-plussers die een andere onderliggende aandoening hebben, zoals diabetes, een hartaandoening, hoge bloeddruk…

Bij patiënten die medische zorgen nodig hebben en in het ziekenhuis worden opgenomen, is de behandeling erop gericht de klachten te verminderen. Zo kunnen we extra zuurstof toedienen bij ademhalingsproblemen en klachten als koorts en pijn verminderen met paracetamol. De arts bespreekt steeds samen met de patiënt het behandelplan.

Wat is de huidige situatie in België?

Op de website van de overheid vind je steeds het laatste nieuws over de situatie in België.
In hun FAQ vind je ook een overzicht van de getroffen maatregelen om het virus te bestrijden.

Wat kan ik zelf doen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door volgende hygiënemaatregelen toe te passen:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis, zeker als je ziek bent.
  • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
  • Hou minstens 1,5 meter afstand.
  • Beperk je fysieke contacten. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand. Wees extra aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.
  • Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.
  • Hoest en nies in een papieren zakdoek en gooi deze meteen in de vuilbak. Geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in je elleboogplooi.
  • Begroet elkaar op een originele manier: zwaai naar elkaar of werp elkaar een knipoog toe.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Lees alle tips na op de website van de overheid.

Volg zeker ook de algemene maatregelen van de overheid.

Voor welke landen is er aangepast reisadvies?

Op de website van de Fererale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vind je steeds het laatste reisadvies. Bekijk ook de informatie voor reizigers op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Bronnen: Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), info-coronavirus.be

Deel deze pagina: