Charlie’s struggle

Nieuws Collette helpt charlie’s struggle

Het 3 jarig meisje Charlie heeft een ongeneselijke ziekte, genoemd SCN2A. Als gevolg hiervan heeft ze autisme, epilepsie en een ontwikkelingsachterstand. In België is Charlie uitbehandeld. In het buitenland zou zij eventueel wél geholpen kunnen worden. Jammer genoeg is het kostenplaatje enorm hoog (zonder tussenkomst mutualiteit). Daardoor zijn de ouders begonnen met een crowdfundingactie om de nodige kosten bij elkaar te krijgen. Collette vzw steunt lotgenootje (epilepsie) Charlie alvast. Hopelijk volgen jullie haar voorbeeld. Alle beetjes maken een groot bedrag.

Gofundme.com