EEN HART VOOR COLLETTE

Nieuws Collette helpt Een hart voor Collette
Collette, een fantastisch meisje van 4 jaar met cerebrale parese en epilepsie

Collette, een meisje van 4 jaar, liep ten gevolge van een herseninfarct bij de geboorte een groot hersenletsel op. Hierdoor heeft zij hersenverlamming (ook cerebrale parese of kort CP genoemd). Concreet houdt dit in dat zij moeilijkheden heeft bij het bewegen van de linkerhelft van haar lichaam. Zo is wandelen zeer moeilijk. Haar arm en hand kan ze amper bewegen, noch aansturen. Ze krijgt permanent sondevoeding. Sinds augustus 2019 heeft Collette een zware vorm van epilepsie ontwikkeld. Ze deed reeds verschillende levensbedreigende epileptische aanvallen waar de MUG telkens meer dan een half uur nodig had om haar er doorheen te helpen. Na een lange zoektocht naar geschikte medicatie is gebleken dat haar epilepsie niet onder controle te krijgen is. Het traject hersenchirurgie werd eind april 2020 gestart. Een lange zware weg staat haar en de ouders nog te wachten.

Zij werd het gezicht van WELOVECOLLETTE vzw. Met de vzw voorziet ze zichzelf van de nodige levenslange revalidatie en therapieën. Maar ook andere projecten en kinderen tracht zij in de mate van het mogelijke te helpen. Collette vzw of zeg maar Collette haar vzw want zij zal in de verre toekomst deze vzw beheren. En hopelijk kan ook zij veel lachende gezichten toveren!

Collette vzw