Collette kreeg herseninfarct na mogelijke fout tijdens geboorte

Vier jaar later wachten ouders nog steeds op uitspraak Fonds voor Medische Ongevallen
Nieuws Media Collette kreeg herseninfarct na mogelijke fout tijdens geboorte

Collette kreeg herseninfarct na mogelijke fout tijdens geboorte, vier jaar later wachten ouders nog steeds op uitspraak Fonds voor Medische Ongevallen

Het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) laat volgens de Pano-reportage van VRT afgelopen maandag maar al te vaak slachtoffers in de kou staan. Een beslissing kan jaren duren. Ook de ouders van Collette (4) uit Malle wachten al sinds midden 2018 op een definitief verslag. Hun dochtertje liep na een herseninfarct tijdens de geboorte een hersenverlamming en onbehandelbare vorm van epilepsie op. “Het meest pijnlijke voor ons is dat er nooit een blijk van erkenning is geweest”, vertelt de mama van Collette.

22 januari 2016. Een hoogzwangere mama begint vruchtwater te verliezen. In het ziekenhuis wordt een test afgenomen, maar die gaf aan dat dit vocht geen vruchtwater was. De moeder in verwachting krijgt de boodschap pas terug te komen als het water zou breken of als de weeën van start zouden gaan.

Zware bevalling
’s Avonds op 24 januari wordt het water groenig. Opnieuw een negatieve test: zogezegd geen vruchtwater. Opnieuw de boodschap om gewoon naar huis te gaan. “We hebben dit geweigerd en geëist een dokter te zien. Uit een echo bleek dat er bijna geen vruchtwater meer in mijn buik zat. De testen waren vals negatief. Ik was bang en in paniek. Ik hoopte dat ze mijn dochter onmiddellijk zouden komen halen. Er werd echter beslist de bevalling nog in te leiden, ook al had ik koorts. Om een infectie te vermijden, kreeg ik antibiotica toegediend. Tot 25 januari in de namiddag heeft de arbeid geduurd. Eens er een volledige ontsluiting was, heb ik nog twee uur moeten wachten om naar de verloskamer te gaan, na het spreekuur van de gynaecoloog.”

Op 25 januari komt Collette ter wereld, een dagje later dan uitgerekend. Meteen na de geboorte houdt ze haar linkerzijde in een kramp. Desondanks krijgt het pasgeboren meisje een negen op tien als indicatieve score van haar algemene toestand. “Op dat moment waren we blij dat we het verhaal konden klasseren als een nachtmerrie”, getuigt mama.

Ziekenhuis in fout?
Maar na een aantal weken merkten de ouders van Collette dat hun dochtertje haar linkerkant niet bewoog. “Het heeft een dikke zes maanden geduurd vooraleer we niet meer afgewimpeld werden als overbezorgde ouders. Onze toenmalige kinesist adviseerde aan te dringen op een verder onderzoek.” Het verdict was hard: een hersenverlamming als gevolg van een herseninfarct.

Al snel legden de ouders de link met de geboorte. “Voor mij voelde het hele bevallingsproces fout aan door het gebrek aan betrokkenheid en professionalisme”, aldus Collettes mama. Ze besloten zich te wenden tot de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis. Via het ziekenhuis werd een expert aangesteld. De conclusie was dat er het ziekenhuis niets kon verweten worden. “Er was zogezegd geen persdrang. Maar ik heb verschillende keren heel plastisch aangegeven dat dit wél het geval was. Men zegt dat er in die periode van uitstel geen aanwijzingen waren van foetale nood (toestand waarin kind vlak voor of tijdens de geboorte een gebrek heeft aan zuurstof, red.). Maar dat kan ook niet als de machine wordt uitgeschakeld, ook al ging die telkens in alarmfase.”

Bijzonder zwaar om te dragen voor de kersverse papa en mama. “Je geeft jezelf als aanstaande ouders helemaal over. Dat neem ik mezelf heel erg kwalijk. Waarom heb ik met mijn immer grote mond niet meer op mijn strepen gestaan? Waarom heb ik mijn spullen niet gepakt en naar een ander ziekenhuis gereden?”

We leven van dag tot dag en proberen te genieten van de kleine dingen. We willen haar de beste versie van onszelf gunnen. Dat kan niet als we bij de pakken blijven zitten.

– Ouders van Collette

Gebrek aan gegevens
Ze legden zich niet neer bij de uitspraak. Via hun rechtsbijstand werd een nieuwe deskundige aangesteld. “Ik kan nog altijd niet begrijpen dat de vaststelling dat er mogelijk iets aan de hand was, nooit is gebeurd. Maar als de machine uitgeschakeld wordt en er amper nota’s worden genomen, zijn er weinig aanwijzingen of bewijzen waar we ons op kunnen vastpinnen”, aldus de mama van Collette. Dat gebrek aan gegevens speelde de nieuwe expert parten. “Ondanks herhaaldelijke vraag aan het ziekenhuis en de verantwoordelijke gynaecoloog kreeg de expert niet de voldoende informatie om een degelijk advies te formuleren.”

Daarom verwees de expert de ouders van Collette door naar het FMO of Fonds voor Medische Ongevallen. “In de hoop dat zij wel de juiste informatie zouden kunnen vorderen.” Midden 2018 werd de procedure opgestart. Een aantal weken later kregen de ouders van Collette het bericht van de opstart. Begin 2020 vond er tegensprekelijke zitting plaats bij een deskundige van het FMO. Er dook toch iets op van gegevens van tijdens de bevalling, maar het draaide uit op een ontgoocheling.

Woord tegen woord
De ouders besloten via hun rechtsbijstand een gynaecoloog en neonatoloog als nieuwe experten te aan te stellen. “Beiden verklaren onafhankelijk dat als de arbeid van de bevalling accurater was opgevolgd, Collette naar alle waarschijnlijkheid geen herseninfarct zou hebben gekregen en dus bijgevolg geen hersenverlamming zou hebben. En ook geen refractaire epilepsie, wat midden 2019 vastgesteld werd bij Collette.”

“De oorzaak van de hersenverlamming is volgens de professor neonatologie naar alle waarschijnlijkheid geen zuurstoftekort zijn, maar een infarct (bloedklonter van de placenta naar de hersenen) ontstaan door een infectie of trauma. Hij verklaart dat die is ontstaan tijdens de partus (baring, red.), hoogstwaarschijnlijk tijdens de volledige ontsluiting zonder meepersen. Maar omdat het partogram (grafiek die inzicht geeft in de ontsluiting, red.) uitgeschakeld was is er geen bewijs. Het blijft woord tegen woord.”

Momenteel ligt er een voorlopig advies van het FMO op tafel. “Dat spreekt van een blijvende invaliditeit van 90 procent, maar stelt eveneens dat dit niet had kunnen voorkomen worden door een accuratere opvolging van de bevalling. Dat er eigenlijk zelfs niet voldoende informatie beschikbaar is om tot dit besluit te kunnen komen, wordt niet geproblematiseerd. Daar word ik heel verdrietig van. Al sterkt het me wel te zien in de PANO-reportage dat ik niet de enige ben die het gevoel heeft dat het orgaan niet werkt. En dat het FMO eindelijk geproblematiseerd wordt.”

Nakende verjaring
De ouders krijgen in samenspraak met hun raadsvrouw nu drie weken om opmerkingen te formuleren. “Dat gaan we ook doen om vervolgens het definitieve verslag af te wachten. Op basis daarvan zullen we in samenspraak met onze raadsvrouw beslissen welke stappen we verder zullen ondernemen. Heel lang kunnen we niet op de beslissing wachten. Want door het lange proces komt de verjaringstermijn van de feiten steeds dichterbij. Die bedraagt vijf jaar.” Hoewel het FMO net is opgericht is als orgaan om juridische procedures te vermijden, zullen de ouders van Collette mogelijk naar de rechtbank stappen “in het belang van haar toekomst.”

Een rechtszaak aanspannen is voorlopig zelfs nog onbetaalbaar. De revalidatie- en behandelingskosten lopen op tot 20.000 euro per jaar. Voorlopig kunnen de ouders zich redden dankzij onder meer benefietevenementen en solidariteitsbijdragen via de vzw ‘WeLoveCollette’. Een schadevergoeding via het FMO in een poging tot herstel kunnen bijdragen. “Al schat ik de kans zeer klein dat men een vergoeding zal toekennen”, aldus de mama van Collette.

Geluk
De hersenverlamming heeft als gevolg dat Collette haar linkerarm niet functioneert. Ze kan moeilijk stappen, kan niet zelfstandig eten en is niet in staat om te praten zoals kinderen van haar leeftijd. Momenteel stelt het goedlachs meisje Collette het wel, al zorgt de hardnekkige epilepsie voor een achteruitgang in haar ontwikkeling. Het traject hersenchirurgie werd opnieuw opgestart. Op 26 november zal blijken of dit nog een optie is of niet.

Haar ouders blijven optimistisch. “We leven van dag tot dag en proberen te genieten van de kleine dingen. We willen haar de beste versie van onszelf gunnen. Dat kan niet als we bij de pakken blijven zitten. Haar geluk is het enige wat telt. Daar doen we alles voor”, besluit de mama van Collette.

Collette steunen kan via WeLoveCollette op het rekeningnummer BE47 7360 6320 6880.
Meer info via www.welovecollette.be.

Bron: Ewoud Meeusen, HLN

Ga naar HLN

Deel deze pagina: