G-GOLF

Nieuws Sport G-Golf

Wij werken aan deze pagina.

Wist je dat de golfsport zich uitstekend leent om mensen met een verschillende staat van paraatheid met en tegen elkaar te laten spelen? Dankzij het golfhandicap-systeem wordt het spelniveau van de speler in rekening gebracht en kan je samen de baan op, zelfs in een wedstrijd. Het samenzijn met zowel valide als mindervalide medespelers bevordert de sociale integratie en draagt op positieve wijze bij aan de levenskwaliteit.

Meer dan 10 jaar geleden zette Golf Vlaanderen (toen nog VVG) de eerste stappen in de G-sportwereld. Dankzij de samenwerking tussen Winge Golf & Country Club en UZ Pellenberg werd golf geïntroduceerd in de bewegingstherapie van patiënten die revalideerden van een letsel. Ook bij andere golfclubs ontstonden later gelijkaardige initiatieven waardoor de tijd rijp werd om het aanbod in kaart te brengen en structureel te ondersteunen.

Sinds 2017 voorziet Golf Vlaanderen het project G-golf via de financiële steun van Sport Vlaanderen. Hierbij worden de golfclubs aangemoedigd om G-golf initiaties en lessenreeksen te organiseren, de infrastructuur rolstoelvriendelijk te maken, Mobicart buggy’s aan te bieden dewelke aan een voordelig tarief ter beschikking staan voor G-golfers, een G-golf werking op te starten,…

De meeste clubs met een actieve G-werking richten zich tot personen met een fysieke beperking. Maar ook voor personen met een auditieve handicap of autismespectrumstoornis (ASS) kan golf een ideale sport zijn. Deze laatste doelgroep voelt zich thuis in een prikkelarme omgeving zoals de golfbaan waar in kleine groepjes gesport wordt. Hoewel er momenteel nog geen specifiek aanbod is voor personen met een visuele of mentale handicap of psychische kwetsbaarheid zijn ook zij meer dan welkom!