Revalidatie van Collette

Hieronder meer info omtrent de revalidatie.

Kinesitherapie (Bobath)


Collette gaat sinds de leeftijd van 9 maanden 4 tot 6 keer per week naar de kinesist. Tussen de leeftijd van 6 maanden en de uiteindelijke diagnose ging zij reeds naar de kinesist, maar toen had men nog geen weet van het hersenletsel, laat staan van de omvang hiervan. Wanneer wij wegens omstandigheden (ziekte) Collette niet naar de kinesist kunnen laten gaan, zien wij vrijwel onmiddellijk een achteruitgang. Dit wijst op het belang van de sessies. Wij zijn ons ervan bewust dat Collette zonder de Bobath therapie nooit zover zou gekomen zijn dan waar ze nu staat.TRAINM


Collette ging voor de eerste keer naar TRAINM op een leeftijd van 19 maanden. Sindsdien gaat zij élke week een sessie stappen in de staprobot Locomat van Hocoma. Na een aantal beurten zagen wij een enorme vooruitgang op vlak van haar zelfvetrouwen. Naderhand begonnen wij ook een enorme evolutie te zien in haar stappatroon.

Gezien zij tot op heden nog te jong / klein was voor de arm -en handrobot, konden wij slechts starten op haar 3 jaar met deze sessies. Voorlopig gaat zij nog niet wekelijks maar op termijn is het de bedoeling dat zij deze sessies tevens wekelijks zal doen. Wij hopen een even positieve vooruitgang in haar arm -en handfunctie te zien als deze bij haar beentjes.

Uit ervaring zijn wij beginnen geloven in de wetenschap -en technologie die TRAINM aanbiedt in hun revalidatiecentrum.Anat Baniel Method (ABM)


15, 16, 17 en 18 augustus komt Mike Waefler - Anat Baniel Method Practitioner - overgevlogen uit Amerika. Hij zal gedurende 4 dagen 2 maal per dag intensief therapie geven aan Collette. Helaas wordt deze therapie niet terugbetaald en kost deze voor 4 dagen (8 sessies) meer dan 1200 euro. De Anat Baniel-methode gebruikt beweging en bewustzijn als de belangrijkste hulpmiddelen om iemands functionele vaardigheden te ontwikkelen, te verbeteren of te herstellen. Het staat echter in schril contrast met conventionele fysiotherapeutische interventies en andere revalidatiebenaderingen die proberen om verandering rechtstreeks naar specifieke gewrichten of spiergroepen te brengen. In tegenstelling tot andere modaliteiten verschuift de Anat Baniel-methode de focus weg van de ‘probleemgebieden’ naar waar de oplossingen in werkelijkheid liggen, dit zijn de hersenen. Meer info: www.anatbanielmethod.com.Diëtist


Collette wordt opgevolgd door diëtisten. Zij houden haar gewicht en lengte nauwgezet in de gaten. Evenals stippelen zij een voedingsplan uit waarbij Collette voldoende voedingsstoffen en caloriëen binnen krijgt. Collette heeft ernstige problemen bij het eten waardoor ze onvoldoende weegt. Ze verslikt zich vaak en is motorisch niet sterk genoeg om normale hoeveelheden voeding te verwerken. Als gevolg hiervan is zij volledig afhankelijk van enterale voeding. Zij krijgt tot 6 uur per dag machinaal voeding toegediend. Dit door middel van een pomp dewelke traag de voeding toedient. Ze heeft een MIC-KEY button waardoor voeding rechtstreeks in de maag kan toegediend worden. Evenals worden medicatie en voldoende water via de sonde gegeven.Gastrologie


Gezien Collette niet kan eten wegens verslikken en motorische problemen werd er operatief een MIC-KEY button aangebracht. Hiervoor wordt zij opgevolgd door gastrologen. Zij heeft vaak last van krampen. Jaarlijks dient de MIC-KEY button vervangen te worden.Logopedie


Collette wordt opgevolgd door logopedisten.